توابعی تازه از نوع random در PHP7

ورژن هفتم از PHP دو دستور تازه در زمینه ایجاد مقدارهای تصادفی ارائه داده است (توابع CSPRNG) این دو تابع به ترتیب مقداری عددی از نوع صحیح و مقداری عددی از نوع باینری یا دودویی تولید میکنند. به دستورات زیر توجه کنید:

در دستورات بالا ابتدا با استفاده از تابع random_int عددی صحیح بین ۱۰۰ و ۹۹۹ تولید کردیم. با این تابع میتوان در بازه های منفی نیز عدد تولید کرد که ما این کار را در خط دوم انجام دادیم. در ادامه نیز با استفاده از دستور random_bytes یک عدد باینری با طول ۵ عدد دودویی تولید کردیم و سپس آن را با تابع bin2hex به نوع متنی تبدیل کردیم . تابع bin2hex برای تبدیل نوع باینری به رشته ای به کار می رود.

توابع random_int و random_bytes در ورژن ۷ از PHP بهبود های بهتری یافته اند از جمله اینکه مستقل از پلتفرم (سیستم عامل) هستند. این توابع در صورتی که نتوانند اعداد رندمی تولید کنند یک استثنا از نوع Error تولید می کنند.

این دو تابع نسبت به تابع سابق یعنی mt_rand بهبودهای خیلی بهتری دارند. اگر ورژن PHP خود را به هفت تغییر داده اید به شما پیشنهاد میکنم که از این توابع استفاده کنید.

برای دیدن لیست آخرین تغییرات در php7 و ویژگی های جدید آن میتونید از اینجا (کلیک کنید) لیست این ویژگی ها به همراه توضیحات کوتاهی در مورد آن را داشته باشید.

به اشتراک بگذارید:Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on StumbleUponFlattr the authorShare on RedditBuffer this pageShare on TumblrPrint this pageShare on YummlyShare on VK

می‌خواهید دیدگاهتان را بیان کنید؟